نوامبر 26, 2019

خدمات مالیاتی

همه شرکت‌ها حداکثر دو ماه بعد از ثبت شرکت و قبل از اینکه هر فعالیتی انجام دهند، باید در سازمان امور مالیاتی کشور پرونده تشکیل بدهند. همچنین باید کد اقتصادی مخصوص به خود را دریافت کنند.
نوامبر 7, 2019

مالیات بر ارزش افزوده چیست؛ کدام خدمات و کالاها معاف از مالیات هستند؟‌

دولت‌ها برای ایفای نقش خود در اقتصاد، نیازمند برخورداری از منابع درآمدی هستند. مالیات‌ها مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها هستند. تعامل مردم و دولت از طریق مالیات، یکی از شاخصه‌های دموکراسی محسوب می‌شود.
اکتبر 30, 2019

فرق بين هيأت رئيسه و هيأت مديره

هیأت رئیسه افرادی هستند كه بر اخذ آرا، و نظم جلسه نظارت دارند و به مجرد اتمام جلسه وظیفه آن ها خاتمه می یابد اما هیأت مدیره كه ركن اداره كننده شركت است برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.


برند، عامل افزایش مشتری در کسب و کار شماست


برای افزایش رضایت و اعتماد در مشتری برند خود را ثبت کنید تا به موارد زیر برسید:


  • افزایش درآمد
  • افزایش معررفی سینه به سینه
  • کاهش هزینه تبلیغات
  • ثبت موضوعی برای داشتن رزومه قوی برای خارج از کشور

برای بررسی برند خود لطفا مطالب مورد نیاز را برای ما ارسال کنید